Disclaimer

Disclaimer voor Ab-OvoTexelCamping.nl

Algemeen

Camping Ab-Ovo verleent u hierbij toegang tot Ab-OvoTexelCamping.nl (de Website) en nodigt u uit om uw vakantie bij ons te reserveren. Camping Ab-Ovo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Camping Ab-Ovo spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Camping Ab-Ovo.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Camping Ab-Ovo. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Camping Ab-Ovo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.